20 października 2017 | 14:16
Optyka rodzaje

Optyka – czy to tylko okulary?

Hasło optyka większości ludzi kojarzy się z salonem optycznym i sprzedawanymi tam okularami korekcyjnymi. Oczywiście takie myślenie nie jest błędem, jednak nauka, jaką jest optyka obejmuje znacznie więcej zagadnień aniżeli tworzenie okularów poprawiających widzenie.

Czym jest optyka? Definicja

Optyka jest jednym z działów fizyki. Zajmuje się przede wszystkim badaniem światła – jego natury, przepływu i rozchodzenia się. Naukowców interesuje również sposób oddziaływania światła na materię oraz pochłaniania go przez materię. Jednocześnie optykę uznaje się za dział techniki i w tym przypadku istotne są sposoby wykorzystania światła w technice. Chodzi przede wszystkim o światło widzialne, choć metody stosowane do badania wspomnianego światła wykorzystywane są również do badania rozchodzenia się zakresów promieniowania elektromagnetycznego, a więc światła ultrafioletowego i podczerwieni.

Można wyszczególnić kilka podstawowych działów optyki

Tworzenie okularów to nie tylko umieszczanie soczewek w oprawkach okularowych. Wykonanie soczewek o odpowiedniej mocy, do tego np. z antyrefleksem czy powłoką polaryzacyjną możliwe jest dzięki znajomości sposobów rozchodzenia się oraz odbijania światła. Tym zajmuje się przede wszystkim podstawowy dział optyki, jakim jest optyka geometryczna. Oprócz tego wyróżnić można optykę falową i kwantową.

Optyka geometryczna

Optyka geometryczna zakłada, że światło rozchodzi się w ośrodkach jednorodnych po liniach prostych. Na granicach wspomnianych ośrodków następuje odbicie bądź załamanie światła. Promień świetlny jest podstawowym pojęciem tego działu optyki.

Optyka falowa

W tym dziale optyki mowa o falowej naturze światła – światło jest falą elektromagnetyczną. Optyka falowa i optyka geometryczna uzupełniają się wzajemnie, choć jednocześnie można powiedzieć, że założenia optyki falowej stanowią podstawę teoretyczną dla optyki geometrycznej.

Optyka kwantowa

Światło opisywane jest jako cząstka, a więc nie promień ani fala. Cząstka ta nazywana jest fotonem i ma cechy ciał fizycznych. Optyka kwantowa zajmuje się m.in. badaniem zjawisk zachodzących w różnorodnych obiektach wszechświata, atomów czy struktury kryształów.