Najczęstsze choroby oczu

Problemy ze wzrokiem mogą zwiastować poważne choroby takie jak zaćma, jaskra, odwarstwianie się siatkówki, zwyrodnienie plamki żółtej i wiele innych. Warto wiedzieć jak rozpoznać pierwsze ich oznaki.

 
1. Zaćma (inaczej katarakta) – to zmętnienie soczewki najczęściej spowodowane wiekiem, może zostać wywołana także przez cukrzycę, urazy, powikłania innych chorób itd. Typowymi dla niej objawami są: stopniowe pogarszanie się ostrości widzenia, szybkie „męczenie się” wzroku, przymglone widzenie, a w końcu problemy z oceną odległości i poruszaniem się. Zaćma może występować zarówno w obu oczach, jak i w jednym oku. Leczy się ją operacyjne, przy czym najlepsze efekty osiąga się w początkowych stadiach choroby.

 
2. Jaskra – jest chorobą uszkadzającą nerw wzrokowy. Jak na razie nie udało się ustalić co ją wywołuje, ale najbardziej narażone na nią są osoby z miażdżycą, hiperlipimedią, cukrzycą oraz dużą wadą wzroku. Może mieć kilka odmian, ale za najgroźniejszą uważa się jaskrę pierwotną, która najczęściej wykrywana zostaje przypadkiem. Schorzenie rozwija się nie dając żadnych objawów, aż do czasu, kiedy zmiany stają się już nieodwracalne. Czasami można dostrzec oznaki choroby wcześniej. Do najpopularniejszych z nich należą: światłowstręt, częste łzawienie oczu, trudności z przystosowaniem się oczu do widzenia w ciemności.

 
3. Odwarstwienie siatkówki – polega na oddzieleniu się siatkówki od znajdujących się pod nią warstw tworzących gałkę oczną. Możliwe jest odziedziczenie tej przypadłości. W grupie ryzyka znajdują się także osoby po 50. roku życia, cierpiące na cukrzycę, osoby z dużą krótkowzrocznością, atopowym zapaleniem skóry oraz wcześniaki. Chorobę można rozpoznać po takich objawach jak: błyski świetlne w oku, widzenie „czarnych muszek”, falowanie obrazu, pogorszenie się ostrości widzenia, a nawet całkowita ślepota.

 
4. Zwyrodnienie plamki żółtej – to degeneracyjna choroba oczu, w wyniku której dochodzi do uszkodzenia siatkówki, w szczególności plamki żółtej. Bardzo często cierpią na nią osoby w podeszłym wieku. Rozpoznaje się ją po zniekształceniu widzianego obrazu, trudnościach z czytaniem, widzeniem zgaszonych barw i rozmywających się konturów przedmiotów. Ponadto często pojawiają się takie objawy jak: widzenie obrazu przysłoniętego „chmurą”, a w końcu czarnej plamy w centrum pola widzenia, która powiększa się wraz z postępem choroby.

Nie trzeba chyba dodawać, że każda z tych chorób jest niebezpieczna i po zaobserwowaniu którychkolwiek z tych objawów należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *